Högskolan på Gotland gick samman med Uppsala universitet 1 juli 2013. Verksamheten i Visby är nu en del av universitetet, med namnet Uppsala universitet Campus Gotland. I och med detta har myndigheten Högskolan på Gotland lagt ner.

För information om Uppsala universitet Campus Gotland hänvisar vi till www.campusgotland.uu.se.

För mer information för dig som arbetar vid Campus Gotland hänvisar vi till Medarbetarportalen och gruppen Campus Gotland.

Studenter hänvisas till Studentportalen samt www.campusgotland.uu.se.


Uppsala Universitet - Campus Gotland | Cramérgatan 3, 621 67 Visby | TFN +46 (0)498 10 82 00 | FAX +46 (0)498 10 84 95